Menu

Helgdagar Ryssland 2019

Nyårshelgen
30 dec. - 8 jan.2
V2-52
Gamla nyårsafton
13 jan.
Fäderneslandsförsvararens dag
23 febr.
Internationella kvinnodagen
8 mars
Holiday of Spring and Labor
1 - 5 maj3
Segerdagen
9 - 12 maj4
Rysslands dag
12 juni
Nationella enighetsdagen
3 - 5 nov.5
1) Nyår firas den 1 jan..
2) Rysk-ortodox jul firas den 7 jan..
3) Första maj firas den 1 maj.
4) Segerdagen firas den 9 maj.
5) Nationella enighetsdagen firas den 4 nov..