Menu

Helgdagar Ryssland 2020

De officiella helgdagar 2020 kommer att publiceras i oktober 2019 efter att de tillkännagavs av den ryska regeringen.
1 jan.
Rysk-ortodox jul
7 jan.
Gamla nyårsafton
13 jan.
Fäderneslandsförsvararens dag
23 febr.
Internationella kvinnodagen
8 mars
1 maj
Segerdagen
9 maj
Rysslands dag
12 juni
Nationella enighetsdagen
4 nov.