Menu

Vad är AM och PM

AM = Före lunchtid

Ante Meridiem

PM = Eftermiddag

Post Meridiem

English notation

0:00 AM1 0:01 AM 1:00 AM 2:00 AM 3:00 AM 4:00 AM 5:00 AM 6:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM1 0:01 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM 9:00 PM 10:00 PM 11:00 PM 11:59 PM

Internationell notation

00:00 00:01 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 12:01 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 23:59

 

Midnatt                         Middag                          
1) Det är bäst att undvika följande noteringar: "0:00 AM", "0:00 PM", "12:00 AM" och "12:00 PM". De har ingen mening.