Menu

Kina

Landsnummer: 0086
Valuta: Chinese yuan
Språk: Standard Chinese
Internet: .cn
ISO-ALPHA-2: CN
ISO-ALPHA-3: CHN
Befolkning: 1349585838
BNP: 13370000
Engelskt namn: China
Associerad med: International Monetary Fund, United Nations, World Bank, World Trade Organization