Menu

Laos

Landsnummer: 00856
Valuta: Lao kip
Språk: Lao
Internet: .la
ISO-ALPHA-2: LA
ISO-ALPHA-3: LAO
Befolkning: 6695166
BNP: 20780
Engelskt namn: Laos
Associerad med: Association of Southeast Asian Nations, International Monetary Fund, United Nations, World Bank, World Trade Organization