Menu

Helgdagar Ryssland

Fäderneslandsförsvararens dag
23 febr.
Internationella kvinnodagen
8 - 10 mars1
Holiday of Spring and Labor
1 - 5 maj2
Segerdagen
9 - 12 maj3
Rysslands dag
12 juni
Nationella enighetsdagen
3 - 5 nov.4

2020

De officiella helgdagar 2020 kommer att publiceras i oktober 2019 efter att de tillkännagavs av den ryska regeringen.
1 jan.
Rysk-ortodox jul
7 jan.
Gamla nyårsafton
13 jan.
Fäderneslandsförsvararens dag
23 febr.
Internationella kvinnodagen
8 mars
1 maj
Segerdagen
9 maj
Rysslands dag
12 juni
Nationella enighetsdagen
4 nov.
1) Internationella kvinnodagen 2019 firas den 8 mars.
2) Första maj 2019 firas den 1 maj.
3) Segerdagen 2019 firas den 9 maj.
4) Nationella enighetsdagen 2019 firas den 4 nov..