Menu

Helgdagar Tyskland 2023

Nästa helgdag i Tyskland: Tyska enighetens dag

Tisdag 3 oktober 2023
Tysk Unity Day (Tag der Deutschen Einheit) firas i hela Tyskland. mer...

Helgdagar Tyskland 2023

1 jan.
Alla stater
6 jan.
BW, BY, ST
7 april
Alla stater
9 april
BB
10 april
Alla stater
1 maj
Alla stater
18 maj
Alla stater
28 maj
BB
29 maj
I 15 stater
8 juni
I 8 stater
15 aug.
BY, SL
3 okt.
Alla stater
31 okt.
I 5 stater
1 nov.
I 5 stater
22 nov.
SN
25 dec.
Alla stater
26 dec.
Alla stater

Helgdagar Tyskland 2024

1 jan.
Alla stater
6 jan.
BW, BY, ST
8 mars
BE
29 mars
Alla stater
31 mars
BB
1 april
Alla stater
1 maj
Alla stater
9 maj
Alla stater
19 maj
BB
20 maj
I 15 stater
30 maj
I 8 stater
15 aug.
BY, SL
3 okt.
Alla stater
31 okt.
I 5 stater
1 nov.
I 5 stater
20 nov.
SN
25 dec.
Alla stater
26 dec.
Alla stater