Menu

Helgdagar Italien

Dag för Republiken Italien
2 juni
Jungfru Marie himmelsfärd
15 aug.
1 nov.
Obefläckade avlelsen
8 dec.
25 dec.
26 dec.

2020

1 jan.
6 jan.
12 april
13 april
Frihetsdagen Italien
25 april
1 maj
Dag för Republiken Italien
2 juni
Jungfru Marie himmelsfärd
15 aug.
1 nov.
Obefläckade avlelsen
8 dec.
25 dec.
26 dec.